Skiskyting

?

På Kyrkjebygda skule har me uteskule for alle klassesteg - særleg 1. og 2. klasse har stor glede av den forma for læring.

Skiskyting


Kva er vel meir naturleg i desse olympiske tider enn ei økt skiskyting då tilhøva endeleg tillot slik aktivitet.

Fristilsekspert!!

Ein upåklegeleg vilje og framifrå innsats = Ekte idrettsglede.

Fullt hus !!

Standplass:
Geværa var bytta ut med snoballar, og blinkane var kjegler. Særs høg treffprosent.Er dette rektig? Kan det ikkje kome litt meir vind då.....


Me har alle høyrt om fem ståande og fem liggande, men frå denne dag heiter det også
fem huk.


Strafferunde Gav alt og litt til (?)


På sprint må ein som kjent gå strafferunder, nokre av elevane vart veldig godt kjend i den runden.
Dagens taktikk: Opne knallhardt, og auke etterkvart.
skulen vår


Tilbake til startsida

Ansvarleg:Kjetil Salomonsen og Bent Arve Bratås