Hausttur

Skulen har i sin veksemdplan lagt inn ein tur på hausten. I år var me på Nordbygdheia nærmare bestemt Bjønntjønn og Vardefjellnuten. Me oss på turen var fleire foreldre, og nokre ivrige pensjonistar. Dette gjorde turen endå rikare for alle som var med.

Liv og røre i heia.

Felles rast og bålfyring ved Bjønntjønn.

Kor mange kg veg denne ruggen?

For få år sidan var vatna på heia tomme for fisk, men slik er det ikkje lenger. Til saman drog me opp tre flotte aurar, og fiskeinteressa var på topp.
Det var ingen som skremde fisken ...

Ein fisk på land er betre enn ti i vatnet


Det var til tider trongt om fiskeplassane rundt vatnet.


Rutine er viktig på fisketur


Tre heivandte karar måtte til for å få snella operativ att.


Vi vandrer med freidig mot ...


Etter ei god pause ved Bjørntjønn retta ein del av gruppa blikket mot Nordbygdheias svar på Mt.Everest, Vardefjellnuten.
801 m.o.h.


Toppen er nådd, og alle fekk velfortente 20 poeng i bonus. Vardefjellnuten er med i Nissedal IL "TUR 2001" sitt opplegg.
Høgt heng dei og ...


Godt med ein matbit, sjølv om lufta er svært tynn.No ser eg atter slike fjell og dalar ...


To føsrteklassingar var og med heilt til topps.
Flott utsikt frå toppen med Nisser i bakgrunnen.


Ruta vår


Her ser de løypa som vart tilbakelagt på haustturen.


skulen vår
Tilbake til startsida

Ansvarleg:Kjetil Salomonsen og Bent Arve Bratås