Velkomen til Kyrkjebygda oppvekstsenter

Visjonen vår

 

SKULE OG BARNEHAGEÅRET 2020/21

Her kan du finne nytt og gamalt

Skulebilete frċ 1983 og fram til i dag.

Skulen

Rektor med elevflokken 2020-21.

Barnehagen

Barnehagen og personalet .

Kyrkjebygda oppvekstsenter
Vi ligg plassert i Telemark fylke ( Vest - Telemark ). Kommunen vår heiter Nissedal, og er ein av dei aller minste av fylket sine 18 kommunar i folketal. Det er ein grendeskule i kommunen, og ein sentralskule i kommunesenteret Treungen.

Vi er ein tredelt barneskule med barnehage. Etter at Baksås og Nordbygda skular vart sentraliserte starta Kyrkjebygda skule, etter ein liten namnestrid, opp i august 1967. Dette skuleåret er det 31 elevar ved skulen, 25 ungar på SFO og 17 barn i barnehagen. I 1.- 2. klasse er det 9 elevar, i 3.- 4. klasse er det 9 elevar, og i 5.-7.klasse er det 13 elevar. Det er 6 lærarar, 1 rektor, 2 SFO fagarbeidarar, 8 tilsette i barnehagen , 1 vaktmeister og 1 reinhaldar som har sitt arbeid her.

 

Skulen vår, slik den såg ut før.

skulen vår

Før var taket på skulen vår flatt.

skulen vår

 

Ansvarleg:Bent Arve Bratås